piątek, 4 lipca 2014

Genesis 1, 1-31

Księga Rodzaju
DZIEJE POCZĄTKÓW ŚWIATA I LUDZKOŚCI
Świat stworzony przez Boga


Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem: ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Duch
 Boży unosił się nad wodami.


3
 Wtedy Bóg rzekł: «Niechaj się stanie światłość!» I stała się światłość. 


Bóg widząc, że światłość jest dobra, oddzielił ją od ciemności.


Rafael Santi
stanze
Watykan


I nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą.fot :Phillip Medhurst
Tora - Genesis

I tak upłynął wieczór i poranek - dzień pierwszy.dzień pierwszy


A potem Bóg rzekł: «Niechaj powstanie sklepienie w środku wód i niechaj ono oddzieli jedne wody od drugich!»
Rafael Santi

stanze
Vatykan

7
 Uczyniwszy to sklepienie, Bóg oddzielił wody pod sklepieniem od wód ponad sklepieniem; a gdy tak się stało,wody

 8
 Bóg nazwał to sklepienie niebem.
I tak upłynął wieczór i poranek - dzień drugi.

9
 A potem Bóg rzekł: «Niechaj zbiorą się wody spod nieba w jedno miejsce i niech się ukaże powierzchnia sucha!» A gdy tak się stało,


10
 Bóg nazwał tę suchą powierzchnię ziemią, a zbiorowisko wód nazwał morzem. Bóg widząc, że były dobre,

11
 rzekł: «Niechaj ziemia wyda rośliny zielone: trawy dające nasiona, drzewa owocowe rodzące na ziemi według swego gatunku owoce, w których są nasiona». I stało się tak. 
12 
Ziemia wydała rośliny zielone: trawę dającą nasienie według swego gatunku i drzewa rodzące owoce, w których było nasienie według ich gatunków. A Bóg widział, że były dobre.

13
 I tak upłynął wieczór i poranek - dzień trzeci.
dzień trzeci

14
 A potem Bóg rzekł: «Niechaj powstaną ciała niebieskie, świecące na sklepieniu nieba, aby oddzielały dzień od nocy, aby wyznaczały pory roku, dni i lata;


MICHELANGELO Buonarroti
Creation of the Sun, Moon, and Plants
1511
Fresco, 280 x 570 cm
Cappella Sistina, Vatican

15
 aby były ciałami jaśniejącymi na sklepieniu nieba i aby świeciły nad ziemią». I stało się tak. 
Vincent van Gogh

Gwieździsta noc
1889
16 
Bóg uczynił dwa duże ciała jaśniejące: większe, aby rządziło dniem, i mniejsze, aby rządziło nocą, oraz gwiazdy. 


17
 I umieścił je Bóg na sklepieniu nieba, aby świeciły nad ziemią; 
18
 aby rządziły dniem i nocą i oddzielały światłość od ciemności. A widział Bóg, że były dobre.


'Misty Morning on the Seine Sunrise'

Claude Monet

19
 I tak upłynął wieczór i poranek - dzień czwarty.
dzień czwarty
20
Potem Bóg rzekł: «Niechaj się zaroją wody od roju istot żywych, a ptactwo niechaj lata nad ziemią, pod sklepieniem nieba!»21 
Tak stworzył Bóg wielkie potwory morskie i wszelkiego rodzaju pływające istoty żywe, którymi zaroiły się wody, oraz wszelkie ptactwo skrzydlate różnego rodzaju. Bóg widząc, że były dobre,


MASTER Bertram
St Peter (Grabow) Altarpiece: Creation of the Animals
1379-83
Tempera on wood, 80 x 57 cm
Kunsthalle, Hamburg

22 
pobłogosławił je tymi słowami: «Bądźcie płodne i mnóżcie się, abyście zapełniały wody morskie, a ptactwo niechaj się rozmnaża na ziemi».


TINTORETTO
Creation of the Animals
1551-52
Oil on canvas, 151 x 258 cm
Gallerie dell'Accademia, Venice

23
 I tak upłynął wieczór i poranek - dzień piąty.
24 
Potem Bóg rzekł: «Niechaj ziemia wyda istoty żywe różnego rodzaju: bydło, zwierzęta pełzające i dzikie zwierzęta według ich rodzajów!» I stało się tak.


RAFFAELLO Sanzio
The Creation of the Animals
1518-19
Fresco
Loggia on the second floor, Palazzi Pontifici, Vatican

25 
Bóg uczynił różne rodzaje dzikich zwierząt, bydła i wszelkich zwierząt pełzających po ziemi. I widział Bóg, że były dobre.
 26
A wreszcie rzekł Bóg: «Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi!»
człowiek
27 
Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz,
na obraz Boży go stworzył:
stworzył mężczyznę i niewiastę.
GHIBERTI, Lorenzo
The Creation of Adam and Eve
1425-52
Gilded bronze, 79 x 79 cm
Baptistry, Florence

28
 Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: «Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną; abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi».
 29 
I rzekł Bóg: «Oto wam daję wszelką roślinę przynoszącą ziarno po całej ziemi i wszelkie drzewo, którego owoc ma w sobie nasienie: dla was będą one pokarmem.


Vincent van Gogh

30 
A dla wszelkiego zwierzęcia polnego i dla wszelkiego ptactwa w powietrzu, i dla wszystkiego, co się porusza po ziemi i ma w sobie pierwiastek życia, będzie pokarmem wszelka trawa zielona». I stało się tak. 

31 
A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre.
I tak upłynął wieczór i poranek - dzień szósty.
dzień szósty

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz