sobota, 5 lipca 2014

Genesis 2, 1-4

Księga Rodzaju
2

1 W ten sposób zostały ukończone niebo i ziemia oraz wszystkie jej zastępy [stworzeń].


ZUCCHI, Jacopo
Allegory of the Creation
c. 1585
Oil on copper, 55 x 45 cm
Galleria Borghese, Rome
2
 A gdy Bóg ukończył w dniu szóstym swe dzieło, nad którym pracował, odpoczął
 dnia siódmego po całym swym trudzie, jaki podjął.
GIUSTO de' Menabuoi
The Creation of the World (detail of the dome fresco)
c. 1378
Fresco
Baptistery, Padua


Wtedy Bóg pobłogosławił ów siódmy dzień i uczynił go świętym; w tym bowiem dniu odpoczął po całej swej pracy, którą wykonał stwarzając.


Oto są dzieje początków po stworzeniu nieba i ziemi.

TORRITI, Jacopo
Scenes from the Old Testament: Creation of the World
1290s
Fresco
Upper Church, San Francesco, Assisi

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz