sobota, 12 lipca 2014

Genesis 5, 1-32

WYBRANI PRZEZ BOGA POTOMKOWIE ADAMA

Setyci

1 Oto rodowód potomków Adama.


Gdy Bóg stworzył człowieka, na podobieństwo Boga stworzył go;


2
stworzył mężczyznę i niewiastę, pobłogosławił ich i dał im nazwę "ludzie", wtedy gdy ich stworzył.3
Gdy Adam miał sto trzydzieści lat, urodził mu się syn, podobny do niego jako jego obraz, i dał mu na imię Set.
4
A po urodzeniu się Seta żył Adam osiemset lat i miał synów oraz córki.
5
Ogólna liczba lat, które Adam przeżył, była dziewięćset trzydzieści. I umarł.
6
Gdy Set miał sto pięć lat, urodził mu się syn Enosz.
7
A po urodzeniu się Enosza żył osiemset siedem lat i miał synów oraz córki.
8
I umarł Set, przeżywszy ogółem dziewięćset dwanaście lat.
9
Gdy Enosz miał dziewięćdziesiąt lat, urodził mu się syn Kenan.
10
I żył Enosz po urodzeniu się Kenana osiemset piętnaście lat, i miał synów oraz córki.
11
Enosz umarł, przeżywszy ogółem dziewięćset pięć lat.
12
Gdy Kenan miał lat siedemdziesiąt, urodził mu się Mahalaleel.
13
A po urodzeniu mu się Mahalaleela żył Kenan osiemset czterdzieści lat i miał synów i córki.
14
I gdy Kenan przeżył ogółem dziewięćset dziesięć lat, umarł.
15
Gdy Mahalaleel miał sześćdziesiąt pięć lat, urodził mu się syn Jered.
16
A po urodzeniu się Jereda żył osiemset trzydzieści lat i miał synów i córki.
17
Gdy Mahalaleel miał ogółem osiemset dziewięćdziesiąt pięć lat, umarł.
18
Gdy Jered miał sto sześćdziesiąt dwa lata, urodził mu się syn Henoch.
19
A po urodzeniu się Henocha Jered żył osiemset lat i miał synów i córki.
20
Jered przeżył ogółem dziewięćset sześćdziesiąt dwa lata, i umarł.
21
Gdy Henoch miał sześćdziesiąt pięć lat, urodził mu się syn Metuszelach
22
Henoch po urodzeniu się Metuszelacha żył w przyjaźni z Bogiem trzysta lat i miał synów i córki.


23
Ogólna liczba lat życia Henocha: trzysta sześćdziesiąt pięć.


24
Żył więc Henoch w przyjaźni z Bogiem, a następnie znikł, bo zabrał go Bóg.

25

Gdy Metuszelach miał sto osiemdziesiąt siedem lat, urodził mu się syn Lamek.
26
Po urodzeniu się Lameka żył jeszcze siedemset osiemdziesiąt dwa lata i miał synów i córki.
27
Metuszelach umarł mając ogółem dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć lat.
28
Gdy Lamek miał sto osiemdziesiąt dwa lata, urodził mu się syn.29
A dając mu imię Noe, powiedział: «Ten niechaj nam będzie pociechą w naszej pracy i trudzie rąk naszych na ziemi, którą Pan przeklął»
30
Lamek po urodzeniu się Noego żył pięćset dziewięćdziesiąt pięć lat i miał synów i córki.
31
Umierając Lamek miał ogółem siedemset siedemdziesiąt siedem lat.
32
A gdy Noe miał pięćset lat, urodzili mu się: Sem, Cham i Jafet.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz