piątek, 11 lipca 2014

Genesis 4, 17 - 25


Potomkowie Kaina

17
Kain zbliżył się do swej żony, a ona poczęła i urodziła Henocha. Gdy Kain zbudował miasto, nazwał je imieniem swego syna: Henoch.


18

Henoch był ojcem Irada, Irad ojcem Mechujaela, a Mechujael ojcem Metuszaela, Metuszael zaś Lameka.Lamek wziął sobie dwie żony. Imię jednej było Ada, a drugiej - Silla.


Lamek, Ada i Sila
poniżej - Hiob bity przez żone i diabła 


20

Ada urodziła Jabala; on to był praojcem mieszkających pod namiotami i pasterzy.
21
Brat jego nazywał się Jubal; od niego to pochodzą wszyscy grający na cytrze i na flecie.

 22
Silla - ona też urodziła Tubal-Kaina; był on kowalem, sporządzającym wszelkie narzędzia z brązu i z żelaza.
Siostrą Tubal-Kaina była Naama.

23
 Lamek rzekł do swych żon, Ady i Silli:
«Słuchajcie, co wam powiem, żony Lameka.
Nastawcie ucha na moje słowa:
Gotów jestem zabić człowieka dorosłego, jeśli on mnie zrani,
i dziecko - jeśli mi zrobi siniec!Lamek


źródło

24
Jeżeli Kain miał być pomszczony siedmiokrotnie,
to Lamek siedemdziesiąt siedem razy!»

Set i jego potomstwo

25
Adam raz jeszcze zbliżył się do swej żony i ta urodziła mu syna, któremu dała imię Set, «gdyż - jak mówiła - dał mi Bóg potomka innego w zamian za Abla, którego zabił Kain».Set 


Muzeum Cyril Belozersky klasztoru

26
 Setowi również urodził się syn; Set dał mu imię Enosz.
Wtedy zaczęto wzywać imienia Pana


.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz