niedziela, 13 lipca 2014

Genesis 6, 1-4

Zepsucie moralne ludzkości1
A kiedy ludzie zaczęli się mnożyć na ziemi, rodziły im się córki.
2
Synowie Boga, widząc, że córki człowiecze są piękne, brali je sobie za żony,
wszystkie, jakie im się tylko podobały3
Wtedy Bóg rzekł: «Nie może pozostawać duch mój w człowieku na zawsze, gdyż człowiek jest istotą cielesną: niechaj więc żyje tylko sto dwadzieścia lat».
4
A w owych czasach byli na ziemi giganci; a także później, gdy synowie Boga zbliżali się do córek człowieczych, te im rodziły. Byli to więc owi mocarze, mający sławę w owych dawnych czasach.


sobota, 12 lipca 2014

Genesis 5, 1-32

WYBRANI PRZEZ BOGA POTOMKOWIE ADAMA

Setyci

1 Oto rodowód potomków Adama.


Gdy Bóg stworzył człowieka, na podobieństwo Boga stworzył go;


2
stworzył mężczyznę i niewiastę, pobłogosławił ich i dał im nazwę "ludzie", wtedy gdy ich stworzył.3
Gdy Adam miał sto trzydzieści lat, urodził mu się syn, podobny do niego jako jego obraz, i dał mu na imię Set.
4
A po urodzeniu się Seta żył Adam osiemset lat i miał synów oraz córki.
5
Ogólna liczba lat, które Adam przeżył, była dziewięćset trzydzieści. I umarł.
6
Gdy Set miał sto pięć lat, urodził mu się syn Enosz.
7
A po urodzeniu się Enosza żył osiemset siedem lat i miał synów oraz córki.
8
I umarł Set, przeżywszy ogółem dziewięćset dwanaście lat.
9
Gdy Enosz miał dziewięćdziesiąt lat, urodził mu się syn Kenan.
10
I żył Enosz po urodzeniu się Kenana osiemset piętnaście lat, i miał synów oraz córki.
11
Enosz umarł, przeżywszy ogółem dziewięćset pięć lat.
12
Gdy Kenan miał lat siedemdziesiąt, urodził mu się Mahalaleel.
13
A po urodzeniu mu się Mahalaleela żył Kenan osiemset czterdzieści lat i miał synów i córki.
14
I gdy Kenan przeżył ogółem dziewięćset dziesięć lat, umarł.
15
Gdy Mahalaleel miał sześćdziesiąt pięć lat, urodził mu się syn Jered.
16
A po urodzeniu się Jereda żył osiemset trzydzieści lat i miał synów i córki.
17
Gdy Mahalaleel miał ogółem osiemset dziewięćdziesiąt pięć lat, umarł.
18
Gdy Jered miał sto sześćdziesiąt dwa lata, urodził mu się syn Henoch.
19
A po urodzeniu się Henocha Jered żył osiemset lat i miał synów i córki.
20
Jered przeżył ogółem dziewięćset sześćdziesiąt dwa lata, i umarł.
21
Gdy Henoch miał sześćdziesiąt pięć lat, urodził mu się syn Metuszelach
22
Henoch po urodzeniu się Metuszelacha żył w przyjaźni z Bogiem trzysta lat i miał synów i córki.


23
Ogólna liczba lat życia Henocha: trzysta sześćdziesiąt pięć.


24
Żył więc Henoch w przyjaźni z Bogiem, a następnie znikł, bo zabrał go Bóg.

25

Gdy Metuszelach miał sto osiemdziesiąt siedem lat, urodził mu się syn Lamek.
26
Po urodzeniu się Lameka żył jeszcze siedemset osiemdziesiąt dwa lata i miał synów i córki.
27
Metuszelach umarł mając ogółem dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć lat.
28
Gdy Lamek miał sto osiemdziesiąt dwa lata, urodził mu się syn.29
A dając mu imię Noe, powiedział: «Ten niechaj nam będzie pociechą w naszej pracy i trudzie rąk naszych na ziemi, którą Pan przeklął»
30
Lamek po urodzeniu się Noego żył pięćset dziewięćdziesiąt pięć lat i miał synów i córki.
31
Umierając Lamek miał ogółem siedemset siedemdziesiąt siedem lat.
32
A gdy Noe miał pięćset lat, urodzili mu się: Sem, Cham i Jafet.piątek, 11 lipca 2014

Genesis 4, 17 - 25


Potomkowie Kaina

17
Kain zbliżył się do swej żony, a ona poczęła i urodziła Henocha. Gdy Kain zbudował miasto, nazwał je imieniem swego syna: Henoch.


18

Henoch był ojcem Irada, Irad ojcem Mechujaela, a Mechujael ojcem Metuszaela, Metuszael zaś Lameka.Lamek wziął sobie dwie żony. Imię jednej było Ada, a drugiej - Silla.


Lamek, Ada i Sila
poniżej - Hiob bity przez żone i diabła 


20

Ada urodziła Jabala; on to był praojcem mieszkających pod namiotami i pasterzy.
21
Brat jego nazywał się Jubal; od niego to pochodzą wszyscy grający na cytrze i na flecie.

 22
Silla - ona też urodziła Tubal-Kaina; był on kowalem, sporządzającym wszelkie narzędzia z brązu i z żelaza.
Siostrą Tubal-Kaina była Naama.

23
 Lamek rzekł do swych żon, Ady i Silli:
«Słuchajcie, co wam powiem, żony Lameka.
Nastawcie ucha na moje słowa:
Gotów jestem zabić człowieka dorosłego, jeśli on mnie zrani,
i dziecko - jeśli mi zrobi siniec!Lamek


źródło

24
Jeżeli Kain miał być pomszczony siedmiokrotnie,
to Lamek siedemdziesiąt siedem razy!»

Set i jego potomstwo

25
Adam raz jeszcze zbliżył się do swej żony i ta urodziła mu syna, któremu dała imię Set, «gdyż - jak mówiła - dał mi Bóg potomka innego w zamian za Abla, którego zabił Kain».Set 


Muzeum Cyril Belozersky klasztoru

26
 Setowi również urodził się syn; Set dał mu imię Enosz.
Wtedy zaczęto wzywać imienia Pana


.

środa, 9 lipca 2014

Genesis 4, 1-16

Kain i Abel

1
Mężczyzna zbliżył się do swej żony Ewy.
A ona poczęła i urodziła Kaina, i rzekła: «Otrzymałam mężczyznę od Pana».
2
A potem urodziła jeszcze Abla, jego brata.


Abel był pasterzem trzód,a Kain uprawiał rolę.


3
Gdy po niejakim czasie Kain składał dla Pana w ofierze płody roli,
4
zaś Abel składał również pierwociny ze swej trzody i z ich tłuszczu, Pan wejrzał na Abla i na jego ofiarę;
5
na Kaina zaś i na jego ofiarę nie chciał patrzeć. Smuciło to Kaina bardzo i chodził z ponurą twarzą.
6 Pan zapytał Kaina: «Dlaczego jesteś smutny i dlaczego twarz twoja jest ponura?
7
Przecież gdybyś postępował dobrze, miałbyś twarz pogodną; jeżeli zaś nie będziesz dobrze postępował, grzech leży u wrót i czyha na ciebie, a przecież ty masz nad nim panować».
8
Rzekł Kain do Abla, brata swego: «Chodźmy na pole».
A gdy byli na polu, Kain rzucił się na swego brata Abla i zabił go.
9
Wtedy Bóg zapytał Kaina: «Gdzie jest brat twój, Abel?»


-


On odpowiedział: «Nie wiem. Czyż jestem stróżem brata mego?»
10
Rzekł Bóg: «Cóżeś uczynił? Krew brata twego głośno woła ku mnie z ziemi!
11
Bądź więc teraz przeklęty na tej roli, która rozwarła swą paszczę, aby wchłonąć krew brata twego, przelaną przez ciebie.
12
Gdy rolę tę będziesz uprawiał, nie da ci już ona więcej plonu. Tułaczem i zbiegiem będziesz na ziemi!»
13
Kain rzekł do Pana: «Zbyt wielka jest kara moja, abym mógł ją znieść.


14
Skoro mnie teraz wypędzasz z tej roli, i mam się ukrywać przed tobą, i być tułaczem i zbiegiem na ziemi, każdy, kto mnie spotka, będzie mógł mnie zabić!»
15
Ale Pan mu powiedział: «O, nie! Ktokolwiek by zabił Kaina, siedmiokrotną pomstę poniesie!» Dał też Pan znamię Kainowi, aby go nie zabił, ktokolwiek go spotka.


16

Po czym Kain odszedł od Pana i zamieszkał w kraju Nod, na wschód od Edenu.