niedziela, 2 lutego 2014


Rogier van der WEYDEN,
St Columba, prawy panel ołtarza
1455
Alte Pinakothek, Munich
*
EWANGELIA
(Łk 2,22-32)

Gdy upłynęły dni oczyszczenia Maryi według Prawa Mojżeszowego,
rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby Go przedstawić Panu.
Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim:
„Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu”.
Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie,
zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego.
A żył w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon.
Był to człowiek prawy i pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela,
a Duch Święty spoczywał na nim.
Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci,
aż nie zobaczy Mesjasza Pańskiego.
Za natchnieniem więc Ducha przyszedł do świątyni.
A gdy rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa,
on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił:
„Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu
w pokoju, według Twojego słowa.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie,
któreś przygotował wobec wszystkich narodów:
światło na oświecenie pogan
i chwałę ludu Twego, Izraela”.

*

sobota, 1 lutego 2014


Jan the Elder BRUEGHEL,
Chrystus ucisza burzę na morzu
1596
Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid
*
EWANGELIA
(Mk 4,35-41)

Przez cały dzień Jezus nauczał w przypowieściach.
Gdy zapadł wieczór owego dnia, rzekł do uczniów:
„Przeprawmy się na drugą stronę”.
Zostawili więc tłum, a Jego zabrali, tak jak był w łodzi.
Także inne łodzie płynęły z Nim.
Naraz zerwał się gwałtowny wicher.
Fale biły w łódź, tak że łódź się już napełniała.
On zaś spał w tyle łodzi na wezgłowiu.
Zbudzili Go i powiedzieli do Niego:
„Nauczycielu, nic Cię to nie obchodzi, że giniemy?”
On wstał, rozkazał wichrowi i rzekł do jeziora:
„Milcz, ucisz się”.
Wicher się uspokoił i nastała głęboka cisza.
Wtedy rzekł do nich:
„Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże wam brak wiary?”
Oni zlękli się bardzo i mówili jeden do drugiego :
„Kim właściwie On jest, że nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne?”


*