czwartek, 28 sierpnia 2014

Genesis 7 1-5

1
A potem Pan rzekł do Noego:
«Wejdź wraz z całą twą rodziną do arki, bo przekonałem się, że tylko ty jesteś wobec mnie prawy wśród tego pokolenia.
2
Z wszelkich zwierząt czystych1 weź z sobą siedem samców i siedem samic, ze zwierząt zaś nieczystych po jednej parze: samca i samicę;


3
również i z ptactwa - po siedem samców i po siedem samic, 
aby w ten sposób zachować ich potomstwo dla całej ziemi.4
Bo za siedem dni spuszczę na ziemię deszcz, który będzie padał czterdzieści dni i czterdzieści nocy, aby wyniszczyć wszystko, co istnieje na powierzchni ziemi - cokolwiek stworzyłem».5
I spełnił Noe wszystko tak, jak mu Pan polecił.
środa, 27 sierpnia 2014

Genesis 6, 5-22

DZIEJE NOEGO - POTOP
Boże postanowienie zagłady

Kiedy zaś Pan widział, że wielka jest niegodziwość ludzi na ziemi i że usposobienie ich jest wciąż złe,

6
żałował, że stworzył ludzi na ziemi, i zasmucił się.

7
Wreszcie Pan rzekł: «Zgładzę ludzi, których stworzyłem, z powierzchni ziemi: ludzi, bydło, zwierzęta pełzające i ptaki powietrzne, bo żal mi, że ich stworzyłem».


8
[Tylko] Noego Pan darzył życzliwością.

Zapowiedź potopu. Arka

9
Oto dzieje Noego.
Noe, człowiek prawy, wyróżniał się nieskazitelnością wśród współczesnych sobie ludzi; 
w przyjaźni z Bogiem żył Noe.10
A Noe był ojcem trzech synów: Sema, Chama i Jafeta.
11
Ziemia została skażona w oczach Boga.

12
Gdy Bóg widział, iż ziemia jest skażona, że wszyscy ludzie postępują na ziemi niegodziwie,

13
rzekł do Noego:
«Postanowiłem położyć kres istnieniu wszystkich ludzi, bo ziemia jest pełna wykroczeń przeciw mnie; zatem zniszczę ich wraz z ziemią.14
Ty zaś zbuduj sobie arkę z drzewa żywicznego, uczyń w arce przegrody i powlecz ją smołą wewnątrz i zewnątrz.15
A oto, jak masz ją wykonać: długość arki - trzysta łokci, pięćdziesiąt łokci - jej szerokość i wysokość jej - trzydzieści łokci.

MEMBERGER, Kaspar the Elder


16
Nakrycie arki, przepuszczające światło, sporządzisz na łokieć wysokie i zrobisz wejście do arki w jej bocznej ścianie; uczyń przegrody: dolną, drugą i trzecią.


17
Ja zaś sprowadzę na ziemię potop, aby zniszczyć wszelką istotę pod niebem, w której jest tchnienie życia; wszystko, co istnieje na ziemi, wyginie,


18
ale z tobą zawrę przymierze. Wejdź przeto do arki z synami twymi, z żoną i z żonami twych synów.


Paris Saint-Étienne-du-Mont

19
Spośród wszystkich istot żyjących wprowadź do arki po parze, samca i samicę, aby ocalały wraz z tobą od zagłady.


Edwarda Hicks, 
1846 Muzeum Sztuki w Filadelfii

20
Z każdego gatunku ptactwa, bydła i zwierząt pełzających po ziemi po parze; niechaj wejdą do ciebie, aby nie wyginęły.


Allessandro Masnago - 
Walters Art Museum

21
A ty nabierz sobie wszelkiej żywności - wszystkiego, co nadaje się do jedzenia - i zgromadź u siebie, aby była na pokarm dla ciebie i na paszę dla zwierząt».22
I Noe wykonał wszystko tak, jak Bóg polecił mu uczynić.


niedziela, 13 lipca 2014

Genesis 6, 1-4

Zepsucie moralne ludzkości1
A kiedy ludzie zaczęli się mnożyć na ziemi, rodziły im się córki.
2
Synowie Boga, widząc, że córki człowiecze są piękne, brali je sobie za żony,
wszystkie, jakie im się tylko podobały3
Wtedy Bóg rzekł: «Nie może pozostawać duch mój w człowieku na zawsze, gdyż człowiek jest istotą cielesną: niechaj więc żyje tylko sto dwadzieścia lat».
4
A w owych czasach byli na ziemi giganci; a także później, gdy synowie Boga zbliżali się do córek człowieczych, te im rodziły. Byli to więc owi mocarze, mający sławę w owych dawnych czasach.


sobota, 12 lipca 2014

Genesis 5, 1-32

WYBRANI PRZEZ BOGA POTOMKOWIE ADAMA

Setyci

1 Oto rodowód potomków Adama.


Gdy Bóg stworzył człowieka, na podobieństwo Boga stworzył go;


2
stworzył mężczyznę i niewiastę, pobłogosławił ich i dał im nazwę "ludzie", wtedy gdy ich stworzył.3
Gdy Adam miał sto trzydzieści lat, urodził mu się syn, podobny do niego jako jego obraz, i dał mu na imię Set.
4
A po urodzeniu się Seta żył Adam osiemset lat i miał synów oraz córki.
5
Ogólna liczba lat, które Adam przeżył, była dziewięćset trzydzieści. I umarł.
6
Gdy Set miał sto pięć lat, urodził mu się syn Enosz.
7
A po urodzeniu się Enosza żył osiemset siedem lat i miał synów oraz córki.
8
I umarł Set, przeżywszy ogółem dziewięćset dwanaście lat.
9
Gdy Enosz miał dziewięćdziesiąt lat, urodził mu się syn Kenan.
10
I żył Enosz po urodzeniu się Kenana osiemset piętnaście lat, i miał synów oraz córki.
11
Enosz umarł, przeżywszy ogółem dziewięćset pięć lat.
12
Gdy Kenan miał lat siedemdziesiąt, urodził mu się Mahalaleel.
13
A po urodzeniu mu się Mahalaleela żył Kenan osiemset czterdzieści lat i miał synów i córki.
14
I gdy Kenan przeżył ogółem dziewięćset dziesięć lat, umarł.
15
Gdy Mahalaleel miał sześćdziesiąt pięć lat, urodził mu się syn Jered.
16
A po urodzeniu się Jereda żył osiemset trzydzieści lat i miał synów i córki.
17
Gdy Mahalaleel miał ogółem osiemset dziewięćdziesiąt pięć lat, umarł.
18
Gdy Jered miał sto sześćdziesiąt dwa lata, urodził mu się syn Henoch.
19
A po urodzeniu się Henocha Jered żył osiemset lat i miał synów i córki.
20
Jered przeżył ogółem dziewięćset sześćdziesiąt dwa lata, i umarł.
21
Gdy Henoch miał sześćdziesiąt pięć lat, urodził mu się syn Metuszelach
22
Henoch po urodzeniu się Metuszelacha żył w przyjaźni z Bogiem trzysta lat i miał synów i córki.


23
Ogólna liczba lat życia Henocha: trzysta sześćdziesiąt pięć.


24
Żył więc Henoch w przyjaźni z Bogiem, a następnie znikł, bo zabrał go Bóg.

25

Gdy Metuszelach miał sto osiemdziesiąt siedem lat, urodził mu się syn Lamek.
26
Po urodzeniu się Lameka żył jeszcze siedemset osiemdziesiąt dwa lata i miał synów i córki.
27
Metuszelach umarł mając ogółem dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć lat.
28
Gdy Lamek miał sto osiemdziesiąt dwa lata, urodził mu się syn.29
A dając mu imię Noe, powiedział: «Ten niechaj nam będzie pociechą w naszej pracy i trudzie rąk naszych na ziemi, którą Pan przeklął»
30
Lamek po urodzeniu się Noego żył pięćset dziewięćdziesiąt pięć lat i miał synów i córki.
31
Umierając Lamek miał ogółem siedemset siedemdziesiąt siedem lat.
32
A gdy Noe miał pięćset lat, urodzili mu się: Sem, Cham i Jafet.piątek, 11 lipca 2014

Genesis 4, 17 - 25


Potomkowie Kaina

17
Kain zbliżył się do swej żony, a ona poczęła i urodziła Henocha. Gdy Kain zbudował miasto, nazwał je imieniem swego syna: Henoch.


18

Henoch był ojcem Irada, Irad ojcem Mechujaela, a Mechujael ojcem Metuszaela, Metuszael zaś Lameka.Lamek wziął sobie dwie żony. Imię jednej było Ada, a drugiej - Silla.


Lamek, Ada i Sila
poniżej - Hiob bity przez żone i diabła 


20

Ada urodziła Jabala; on to był praojcem mieszkających pod namiotami i pasterzy.
21
Brat jego nazywał się Jubal; od niego to pochodzą wszyscy grający na cytrze i na flecie.

 22
Silla - ona też urodziła Tubal-Kaina; był on kowalem, sporządzającym wszelkie narzędzia z brązu i z żelaza.
Siostrą Tubal-Kaina była Naama.

23
 Lamek rzekł do swych żon, Ady i Silli:
«Słuchajcie, co wam powiem, żony Lameka.
Nastawcie ucha na moje słowa:
Gotów jestem zabić człowieka dorosłego, jeśli on mnie zrani,
i dziecko - jeśli mi zrobi siniec!Lamek


źródło

24
Jeżeli Kain miał być pomszczony siedmiokrotnie,
to Lamek siedemdziesiąt siedem razy!»

Set i jego potomstwo

25
Adam raz jeszcze zbliżył się do swej żony i ta urodziła mu syna, któremu dała imię Set, «gdyż - jak mówiła - dał mi Bóg potomka innego w zamian za Abla, którego zabił Kain».Set 


Muzeum Cyril Belozersky klasztoru

26
 Setowi również urodził się syn; Set dał mu imię Enosz.
Wtedy zaczęto wzywać imienia Pana


.